T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Javne površine u sustavu video nadzora

Javne površine u Gradu Samoboru koje su u sustavu video nadzora:

- Trg kralja Tomislava, Samobor

- Zgrada Gradske uprave, Samobor

- Park u Južnom naselju, Samobor

- raskrižje ulica Obrtničke, Livadićeve i Starogradske ulice

- raskrižje ulica Grada Wirgesa, Dobriše Cesarića i Ivana Gundulića

- Hrastinska cesta kod Sajmišta

- kružni tok na raskrižju ulica Samoborski Otok, Bobovica i Ante Starčevića

- Bregana, raskrižje ulica Zagrebačke, Samoborske i Žumberački put

- kružni tok na raskrižju ulica Mirnovečka, Ise Velikanovića i Ivana Gundulića

- tržnica u Samoboru

- autobusni kolodvor u Samoboru

- odlagalište neopasnog otpada „Trebež“, Samobor

- reciklažno dvorište Samobor, Hrastinska cesta b.b., Samobor

Sustav video nadzora aktivan je 24 sata dnevno, svih sedam dana u tjednu.