Grad Samobor

Građanski utorak

Program Građanski utorak nastao je iz potrebe informiranja građana o čitavom nizu novina koje se u našem društvu događaju od ulaska u Europsku Uniju pa nadalje. Tu je prije svega niz zakonskih obveza koje se tiču građana i koje je potrebno prenijeti, odnosno upozoriti građane na te promjene. Također govorimo o temama bitnim za zdravlje i očuvanje okoliša, te svim ostalim temama koje zanimaju građane Samobora.

Arhiva:

Kontakt osobe:

Itana Bukovac
01 5559242
091/3360 113

e-mail: itana.bukovac@samobor.hr