Grad Samobor

Obrazovanje odraslih

Programi koje možete upisati u POU Samobor:

Kontakti:

Itana Bukovac               
5559242
091/3360 113
Sunčica Stanić-Gluhinić
5559257
091/3360 107

e-mail: pou.obrazovanje@samobor.hr

UPITI I PREDBILJEŽBE