Grad Samobor

Obrazovanje odraslih

UPISI U TIJEKU:

Kontakti:

Itana Bukovac               
+385 1 5559242

Sunčica Stanić-Gluhinić
+385 1 5559257

e-mail: pou.obrazovanje@samobor.hr

UPITI I PREDBILJEŽBE