T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Odrasli
Umirovljenici

Dopunska izobrazba za održivu uporabu pesticida

Za one kojima je istakla iskaznica ili potvrda pa im je potrebna obnova

Dopunska izobrazba za održivu uporabu pesticida

Termin održavanja

22.11.2023

Cijena

16

Edukacija se odražava u jednom danu:

17:00 – 18:30 Zakonski propisi – izmjene i dopune

18:30 – 19:45 Opasnosti i rizici primjene sredstvava za zaštitu bilja

19:45 – 20:30 Rizici i zaštita za neciljane organizme

20:30 – 21:15 Strojevi za primjenu zaštite bilja

Dokumenti potrebni za upis:

iskaznica kojoj je istekao rok

popunjena prijavnica

 

Pravni temelj:

Temeljem Rješenja o ovlaštenju za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UPI/I-320-20/14-01/627, URBROJ: 525-09/0822-14-4 od 14. studenog 2014. godine, članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14), Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) članka 9. i članka 10. stavka 3. i 4. te članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN47/09), Pučko otvoreno učilište Samobor je jedino ovlašteno za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida na području Grada Samobora za ove kategorije korisnika:

• kategorija OPG i drugi poljoprivrednici – potkategorija: ratarstvo i povrćarstvo
• kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d.; d.o.o. i zadruge) – potkategorija: ratarstvo i povrćarstvo
• kategorije pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi, tereni, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine – potkategorija: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe

 

Novo Rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede od 30. 4. 2020., KLASA: UP/I-320-20/-02/20; URBROJ: 525-7/1256-20-3

• kategorija OPG i drugi poljoprivrednici – potkategorija: ratarstvo, voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo i ukrasno bilje
• kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d.; d.o.o. i zadruge) – potkategorija: ratarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, voćarstvo i ukrasno bilje
• kategorije pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi, tereni, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine – potkategorija: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe

Trajanje edukacije

5 sati

Mjesto održavanja

Pučko otvoreno učilište Samobor POP UP kino na Autobusnom kolodvoru