Grad Samobor

Proračun u malom

Skraćeni vodič kroz Proračun Grada Samobora za 2017. godinu

"Naš lokalni proračun jedan je od najjačih u Hrvatskoj po glavi stanovnika, permanentno se puni, dobro je isplaniran i strukturiran, štedljiv i razvojan, što je vidljivo iz svega što se proteklih godina napravilo, a radit će se i dalje. Proračun za 2017. godinu prije svega razvojnog je karaktera, planiran prema potrebama građana, s ciljem unapređenje kvalitete života svih Samoboraca, ali posebnim naglaskom na naše najmlađe i najstarije sugrađane. Značajan porast sredstava osjetit će i sportski klubovi, osnovne škole, komunalni sektor, naše samoborsko kino, ali i vojarna Taborec koju očekuje zadnja etapa revitalizacije."

Krešo Beljak
Gradonačelnik Grada Samobora

 

 

Dokumenti za preuzimanje

Proračun

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju izdaci i rashodi za jednu fiskalnu godinu, odnosno kalendarsku godinu. Donosi ga Gradsko cvijeće Grada Samobora.
Sastoji se od tri dijela: općeg, posebnog i plana razvojnih programa.

Proračun u malom

Proračun u malom je sažetak Proračuna Grada Samobora, a namjera mu je pružiti građanima transparentan uvid u proračunske procese, planirane aktivnosti i projekte koji se financiraju gradskim novcem na razumljiv i jasan način. Jednako tako za cilj ima i potaknuti građane na aktivno uključivanje u predlaganje na što sljedeće godine utrošiti gradski novac.

Rebalans proračuna

Rebalans proračuna označava smanjenje i/ili povećanje proračunskih iznosa u odnosu na plan proračuna donesen na početku godine.

Što sve možemo saznati iz proračuna u malom?

  • Koliki su i koji su ukupni prihodi Grada Samobora?
  • Koliki su i koji su ukupni rashodi Grada Samobora?
  • Odakle dolazi novac u proračun Grada Samobora?
  • Koji su planirani razvojni programi u 2017. godini?