Grad Samobor

Vodoopskrba i odvodnja

Za opskrbu kućanstava pitkom vodom privatnim korisnicima zadužena je tvrtka Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica vodoopskrba i odvodnja - ispostava Samobor.

Cjenik