T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Gradonačelnica

Na lokalnim izborima u svibnju 2021. godine izabrana je prva gradonačelnica Grada Samobora, dr. sc. Petra Škrobot.

Gradonačelnica

Petra Škrobot rođena je 1988. godine u Zagrebu. Osnovnu školu Milana Langa završila je u Bregani te Gimnaziju Antuna Gustava Matoša u Samoboru. Nakon završene gimnazije upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije te 2021. godine i poslijediplomski sveučilišni doktorski studij.

Petra Škrobot publicirala je više znanstvenih i stručnih radova. Za vrijeme studija i kasnije sudjelovala je u brojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima i seminarima te se usavršavala na studijskim boravcima u Slovačkoj i Škotskoj. Dobitnica je Rektorove nagrade, posebne Dekanove nagrade kao i Nagrade za najbolji znanstveni rad na međunarodnoj konferenciji IARIA SOTCIS 2017.

Po završetku studija radila je u privatnom sektoru u područjima prodaje i nabave te kao voditelj ključnih kupaca. Usporedno je, kao vanjski suradnik, sudjelovala u izvođenju seminarske nastave na Katedri za trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Kad je upisala doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu zaposlila se kao asistent na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje, gdje je do gradonačelničke funkcije radila na izvođenju seminarske nastave te na znanstvenim projektima. Bavila se volonterskim radom i sudjelovala u mnogim humanitarnim projektima.

Petra Škrobot osnivačica je stranke FOKUS u Samoboru i za gradonačelnicu Grada Samobora izabrana je kao kandidatkinja stranke FOKUS na lokalnim izborima u svibnju 2021. godine.

dr. sc. Petra Škrobot
Gradonačelnica Grada Samobora
Tel: +385 1 3378 111 
E-mail: gradonacelnica@samobor.hr