Grad Samobor

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sjedište: Trg kralja Tomislava 5, Samobor

Ana Huljev Domović, dipl.iur.
tel: 01 3378 114
fax: 01 3378 113
e-mail: ana.huljev@samobor.hr, szop@samobor.hr