T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Predškolski odgoj

Grad Samobor osnivač je dvaju dječjih vrtića, DV Grigor Vitez i DV Izvor.

Predškolski odgoj sastavni je dio sustava odgoja i obrazovanja, a obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Dječji vrtići dopunjuju obiteljski odgoj te uspostavljaju djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.

Gradski dječji vrtići osnovni su nositelji gradskog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, obzirom da svojim redovitim programom obuhvaćaju  1.229 odnosno 71,45% djece, na 11 lokacija

Na samoborskom području djeluje i šest privatnih dječjih vrtića, DV Dječji grad, DV Mali prijatelji, DV Cvjetnjak , Waldorfski dječji vrtić Neven, DV Osmijeh i DV Potočić te osam obrta za čuvanje djece, Pandino gnijezdo, Limači, Veseli koraci, Zvečkica, Tintilinić, Malci, Kokoda mali kućni vrtić i Ježeva kućica

Grad Samobor sufinancira:

  • redovite, cjelodnevne i poludnevne programe njege, odgoja, zdravstvene zaštite, obrazovanja, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi,
  • programe predškolskog odgoja i obrazovanja koji se provode u dječjim vrtićima na području drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a kojima su obuhvaćena djeca s prebivalištem na području Grada Samobora,
  • posebne programe koji uključuju: rano učenje stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko – scenski, sportski program, program ritmike i plesa, ekološki, vjerski program i dr., specijalizirani program prema metodi koju je utemeljila Marija Montessori, a koji se provodi u Dječjem vrtiću Izvor,
  • alternativni program po načelima pedagogije Rudolfa Steinera koji provodi Waldorfski dječji vrtić Neven,
  • program predškole koji se organizira za svu djecu koja nisu uključena u redoviti program, u godini prije polaska u osnovnu školu (za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu). Program predškole obvezan je i besplatan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića,
  • programe za djecu s teškoćama u razvoju,
  • djelatnost dadilje koja obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do polaska u osnovnu školu,
  • program predškolskog odgoja u predškolskim ustanovama drugih osnivača na području grada Samobora i drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:
  • za cjelodnevni program: u iznosu od od 159,27 eura mjesečno po djetetu
  • za poludnevni program: u iznosu od 79,63 eura mjesečno po djetetu