T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Predsjednik

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda svojih članova većinom glasova svih vijećnika, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, na način i po postupku određenom Poslovnikom Gradskog vijeća.

Slijedom provedenih lokalnih izbora (16. svibnja 2021.), konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora održana je 18. lipnja 2021. godine, a za predsjednicu je izabrana Irena Franceković.

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora održanoj 17. studenog 2021. godine za novog predsjednika Gradskog vijeća izabran je Miran Šoić.
 

 

Miran Šoić, predsjednik Gradskog vijeća
tel: +385 98 214136
e-mail: miran.soic@samobor.hr

Otvorena vrata svakog ponedjeljka od 16:00 do 17:30 sati, uz obveznu prethodnu najavu.