T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Predsjednik

Od 1. rujna Otvorena vrata ponedjeljkom od 16:00 do 17:30 sati, Gradska vijećnica.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda svojih članova većinom glasova svih vijećnika, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, na način i po postupku određenom Poslovnikom Gradskog vijeća.

Slijedom provedenih lokalnih izbora (16. svibnja 2021.), konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora održana je 18. lipnja 2021. godine, a za predsjednicu je izabrana Irena Franceković.

 

Irena Franceković, predsjednica Gradskog vijeća
tel: +385 91 3361 880
e-mail: irena.francekovic@samobor.hr