T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Predsjednik

Otvorena vrata ponedjeljkom od 15:00 do 17:00 sati, soba 113

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda svojih članova većinom glasova svih vijećnika, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, na način i po postupku određenom Poslovnikom Gradskog vijeća.

Slijedom provedenih lokalnih izbora (21. svibnja 2017.), konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora održana je 13. lipnja 2017. godine, a za predsjednika je izabran Miran Šoić.

 

Dokumenti za preuzimanje

Miran Šoić, predsjednik Gradskog vijeća
tel: +385 98 214 136
e-mail: miran.soic@samobor.hr