T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Poslovnik

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici prisutna većina vijećnika

Poslovnikom Gradskog vijeća se detaljnije uređuje način konstituiranja Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća Grada Samobora.

Statut Grada Samobora, Poslovnik Gradskog vijeća, proračun, odluku o raspisivanju referenduma i odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika. Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova. 

Dokumenti za preuzimanje