Grad Samobor

Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju

Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju obavlja administrativne, upravne i stručne poslove vezane uz provođenje dokumenata prostornog uređenja, a koji se odnose na izdavanje:

  • lokacijskih informacija,
  • izdavanje lokacijskih dozvola,
  • obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta,
  • potvrda parcelacijskih elaborata,
  • rješenja o utvrđivanju građevnih čestica,
  • administrativne, upravne i stručne poslove vezane uz gradnju, a koji se odnose na izdavanje:
  • potvrda etažnih elaborata,
  • građevinskih dozvola,
  • uporabnih dozvola,
  • poslove vezane uz prijave početaka/nastavka građenja ili uklanjanja građevina, izdavanja rješenja o izvedenom stanju, pripremne i tehničke poslove vezane uz donošenje ostalih akata vezanih uz ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada te ostalih poslova koji se odnose na gradnju.

Kontakt telefon: +385 1 5497 883
Gradnja: +385 1 5497 882; +385 1 5497 885
Legalizacija: +385 1 5497 887; +385 1 5497 886

 Obrasci za građane