T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Javnost rada

Određen broj građana i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan. Gradsko vijeće izvješćuje javnost o svojem radu putem javnih glasila. Izvjestitelji javnih glasila imaju pravo pratiti rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. 
Predstavnicima javnih glasila dostavljaju se pozivi za sjednice te daju prijedlozi akata i drugi materijali o kojima raspravlja Gradsko vijeće. 

Radi potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o radu tijela Grada Samobora odnosno o drugim poslovima od značenja za građane Grada Samobora, mogu se davati službena priopćenja, intervjui i održavati konferencije za tisak i elektronske medije.

Nazočite na sjednici

Određen broj građana i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Gradskog vijeća, odnosno radnog tijela kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.

Svoju prisutnost na sjednicama Gradskog vijeća najavite u Gradsku službu Grada Samobora na broj telefona:+385 1 3378 116 ili putem e-maila: nada.gorisek@samobor.hr.