T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Održavanje
javnih površina

ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00

Pod održavanjem javnih površina razumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih površina osim javnih cesta. Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove njege krajobraza odnosno održavanja sa svrhom što optimalnijeg rasta i razvoja u urbanim uvjetima.

Također, poslove održavanja javnih površina obuhvaća i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog igrališta NK Samobor, dezinsekciju, dezinfekciju, deratizaciju i higijeničarsko veterinarsku zaštitu te blagdansko uređenje grada Samobora.

Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni i prolazima

Održavanje parkovnih klupa, pješačkih mostova i putova u parkovima, održavanje stubišta, žardinjera, parkovnih košarica za otpad, održavanje oglasnih ploča i staklenih vitrina za oglašavanje po mjesnim odborima i gradskim četvrtima, održavanje i uređenje dječjih igrališta u vidu postave antistres podloga, održavanje nadstrešnica na stajalištima autobusa, spomenika, postava i održavanje ploča s oznakama Grada, imenima ulica i trgova te održavanje meteorološkog stupa na Trgu Matice Hrvatske i vidikovca na Anindolu.

Održavanje javnih objekata i uređaja

Pod održavanjem javnih objekata i uređaja podrazumijeva se održavanje sljedećih objekata:
 fontana na Trgu Matice Hrvatske, 
 fontana na Tržnici Samobor
 fontana na križanju Ulice Ivana Perkovca i Ulice Milana Langa 
 zdenac na Trgu kralja Tomislava 
 sunčani sat na Šetnici uz mlinove.

Održavanje spomenika

Na području Grada Samobora postoji 25 spomenika i spomen obilježlja za koje se vode poslovi tekućeg održavanja, održavanja čistoće spomenika i njegove neposredne okoline. Također, u vidu održavanja obavlja se uklanjanje otpadaka, uvelih vijenaca, ostataka svijeća i sl.

Održavanje javnog WC-a

U nadležnosti t.d. Komunalac d.o.o., Samobor obavljaju se poslovi tekućeg održavanja, dezinfekcije i čišćenja prema potrebi na 2 lokacije u Gradu Samoboru:
 javni WC u Ulici Sv. Ane
 javni WC u Milakovićevoj ulici

Sanacije

Sanacije zelenih površina vrše se na lokacijama koje su oštećene raznim prekopima te nedozvoljenim prelascima automobila i kamiona za koje su potrebni veći zahvati.