T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Odrasli
Umirovljenici

Osnovna izobrazba za održivu uporabu pesticida

Za sve koji još nemaju iskaznicu ni potvrdu za kupovanje pesticida

Osnovna izobrazba za održivu uporabu pesticida

Termin održavanja

02.10.2023

Cijena

40

Sadržaj programa:

Prvi dan

17:00 – 17:45 Zakonski propisi

17:45 – 18:30 Održiva poljoprivreda

18:30 – 19:15 Ekološka proizvodnja

19:15 – 20:00 Štetni organizmi bilja i biljnih proizvoda

20:00 – 20:45 O sredstvima za zaštitu bilja

Drugi dan

17:00 – 17:45 Primjena sredstava za zaštitu bilja

17:45 – 18:30 Opasnosti i rizici pri uporabi sredstava za zaštitu bilja

18:30 - 19:15 Ostaci pesticida

19:15 – 20:00 Zaštita voda

20:00 – 20:45 Neciljani organizmi i bioraznolikost

Treći dan

17:00 – 17:45 Rezistentnost

17:45 – 18:30 Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja

18:30 – 19:15 Strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja

19:15 – 20:00 Analize podataka

20:15 – 21:00 Ispit

POTREBNI DOKUMENTI:

SVJEDODŽBA ŠKOLE

RODNI LIST

OSOBNA ISKAZNICA

 

Temeljam novog Zakona prijave se odvijaju putem FIS portala Ministarstva poljoprivrede kroz sustav e-građanin.

Svi zainteresirani se mogu sami prijaviti putem FIS portala a ukoliko to ne mogu ili ne žele mogu se javiti u POU Samobor pa ćemo ih prijaviti.

Temeljem Rješenja o ovlaštenju za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UPI/I-320-20/14-01/627, URBROJ: 525-09/0822-14-4 od 14. studenog 2014. godine, članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14), Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) članka 9. i članka 10. stavka 3. i 4. te članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN47/09), Pučko otvoreno učilište Samobor je jedino ovlašteno za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida na području Grada Samobora za ove kategorije korisnika:

• kategorija OPG i drugi poljoprivrednici – potkategorija: ratarstvo i povrćarstvo
• kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d.; d.o.o. i zadruge) – potkategorija: ratarstvo i povrćarstvo
• kategorije pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi, tereni, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine – potkategorija: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe

 

Novo Rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede od 30. 4. 2020., KLASA: UP/I-320-20/-02/20; URBROJ: 525-7/1256-20-3

• kategorija OPG i drugi poljoprivrednici – potkategorija: ratarstvo, voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo i ukrasno bilje
• kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d.; d.o.o. i zadruge) – potkategorija: ratarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, voćarstvo i ukrasno bilje
• kategorije pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi, tereni, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine – potkategorija: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe

Trajanje edukacije

15 sati

Mjesto održavanja

Predavaonica POU Samobor POP UP kino na Autobusnom kolodvoru Praktikum