Grad Samobor

Sportska dvorana OŠ Samobor-korektivna

Sportska dvorana OŠ Samobor-korektivna

Tehnički podaci

Površina građevine: 1048,00 m2
Dvoranski prostor: 70,00 m2
Parkiralište: 50 parkirnih mjesta
Svlačionice: 4