Grad Samobor

Šah

Šah doprinosi razvoju kognitivnih vještina (zaključivanje, dedukcija, indukcija...) te uči djecu vrijednostima ozbiljnog rada.

Šah razvija koncentraciju, vizualizaciju, analizu, apstraktno razmišljanje, planiranje. Šahom se mogu baviti i mladi i stari bez obzira na spol, fizičku snagu, pokretljivost. Mladi šahisti znatnije ubrzavaju svoj mentalni razvoj ukoliko se bave šahom.