Grad Samobor Grad Samobor Logo

Šah

Šah doprinosi razvoju kognitivnih vještina (zaključivanje, dedukcija, indukcija...) te uči djecu vrijednostima ozbiljnog rada.

Šah razvija koncentraciju, vizualizaciju, analizu, apstraktno razmišljanje, planiranje. Šahom se mogu baviti i mladi i stari bez obzira na spol, fizičku snagu, pokretljivost. Mladi šahisti znatnije ubrzavaju svoj mentalni razvoj ukoliko se bave šahom.