Grad Samobor Grad Samobor Logo

Ribolov

Športski ribolov se često povezuje sa izrazima rekreacijski ribolov ili ribolov iz zabave.

Smisao je u traženju i hvatanju ribe pomoću pribora za športski ribolov, a ne radi jela ili prodaje ribe.