Grad Samobor

Samoborske novine
- br. 30

Informativno glasilo Grada Samobora - srpanj 2018.

Samoborske novine
- br. 31

Informativno glasilo Grada Samobora - listopad 2018.

Samoborske novine
- br. 32

Informativno glasilo Grada Samobora - prosinac 2018.

Samoborske novine
- br. 33

Informativno glasilo Grada Samobora - travanj 2019.

Samoborske novine
- br. 34

Informativno glasilo Grada Samobora - srpanj 2019.