Grad Samobor

Fašnička tradicija

Tradicija duža od 190 godina

Fašnička tradicija

Sve je počelo u dvadesetim godinama 19. stoljeća. Rijetki pisani dokumenti iz tog doba pokazuju da se na ulicama tada malenoga Samobora održavalo fašničko veselje te da se u općinskom magistratu održavao ples pod maskama.
U Samoborskom muzeju čuva se zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća iz 1828. godine, u kojem piše da se tražilo iznajmljivanje dvorane u zgradi vijećnice za fašnički bal, s napomenom da se istu već koristilo godinu dana ranije. To je prvi pisani dokument o samoborskom fašniku iz kojeg je razvidno kako je on održan već 1827. godine. Vjerojatno je održavan i ranije, ali o tome nema pisanih dokaza. 
 
Važne godine Samoborskog fašnika:

1827. – najstariji pronađeni pisani zapis dokazuje kako je te godine održan fašnički bal u općinskom magistratu
1860. – karnevale počinje priređivati Josip Kompare
1876. – Odbor za karnevalski ophod 26. veljače traži dopuštenje za fašničku procesiju koja neće biti "protiv vlasti"
1880. – slika Josipa Komparea "Hrvatski političari godine 1880." ušla je u fašničke legende
1904. – izlazi prvi broj lista "Sraka"
1906. – Princ Fašnik postaje živa osoba, koja nastupa na pozornici
1941. – prestanak priređivanja fašnika zbog rata 
1966. – obnova fašnika na inicijativu F. Ivanščaka i nastavak izlaženja "Srake"