Grad Samobor

Skela u Medsavama

Drvena skela, tradicionalno prijevozno sredstvo preko rijeke Save

Skela u Medsavama

Od davnina su ljudi imali potrebu prijeći na drugu stranu rijeke i pri tome su se služili mostovima, čamcima ili skelama. Jedan od načina prelaska Save koji se koristi još i danas je skela.

Skela služi prijevozu ljudi i prijevoznih sredstava između Samobora i Zaprešića - ljudi s obje strane Save odavno su povezani i njihova su imanja vrlo često s druge strane rijeke.

Preko rijeke napeto je čelično uže koje drži skelu da je tok rijeke ne odnese nizvodno. Kormilo na skeli služi za upravljanje skelom u odnosu na tok rijeke.

Pri prelasku rijeke, uz priču skelara, posjetiteljima se pruža poseban doživljaj i mogućnost odlaska do Zaprešića.