Grad Samobor

Franjevačka crkva Marijinog uznesenja i Franjevački samostan

Franjevci su u Samobor došli još 1525. godine, ali su se udomaćili tek u 17. stoljeću.

Franjevačka crkva Marijinog uznesenja i Franjevački samostan

Drveni samostan bio je dovršen 1618. godine, a uz njega se nalazila stara gotička crkvica Blažene Djevice Marije u Polju. Smatra se da ju je dao izgraditi kralj Bela IV. u znak zahvalnosti Samoborcima kao i da je riječ o najstarijem zidanom objektu u Samoboru.

Drveni samostan više puta je stradavao u požarima pa je velika obonova počela 1712. godine, a uz njega je izgrađena i crkva u baroknom stilu, tlocrtno po uzoru na župnu crkvu sv. Anastazije. U crkvi se nalazi bogat umjetnički izuzetno vrijedan barokni inventar i umjetnine među kojima dominira monumentalna iluzionistička freska u svetištu s prikazom Uznesenja Marijina koju je 1752. godine naslikao slovenski majstor Franjo Jelovšek.

Franjevci su u Samoboru pokrenuli školu, osnovali su prvu ljekarnu početkom 18. stoljeća, u samostanu je bila i vrijedna knjižnica, a nekoliko puta je složio i kao bolnica te je u njemu boravila i francuska vojska u vrijeme Napoleonovih osvajanja.

U sklopu crkve nalazi se kuća susreta Tabor u čijoj se organizaciji održavaju duhovne obnove i seminari pa je Franjevački samostan u Samoboru postao i centar duhovnog turizma.