Grad Samobor

Japetić

Japetić sa svojih 879 m nadmorske visine predstavlja najviši vrh Samoborskog gorja.

Japetić

Japetić je kao rezervat šumske vegetacije zaštićen 1975. godine te je omiljeno odredište izletnika i planinar. Nedaleko vrha nalazi se Planinarski dom Žitnica. Na vrhu je postavljena 12 metara visoka piramida koja je do 1960. bila na Sljemenu. S nje se pruža lijepi pogled na gorsku i sjeverozapadnu Hrvatsku te Sloveniju, sve do Alpa. Sam vrh obrasta šuma, a na grebenima i osunčanim padinama nalazimo livade s brojnim zaštićenim i ugroženim biljnim vrstama. Japetić je i omiljeno okupljalište paraglidera koji tamo održavaju svoja natjecanja. Dobro sačuvana bukova šuma na vrhu proglašena je posebnim rezervatom šumske vegetacije.