T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Kapela svetog Jurja

Opjevana ljubav Samoboraca prema vinu i vinogradarstvu ima svoj dokaz i u kapeli svetog Jurja.

Kapela svetog Jurja

Naime, dali su je podignuti vinogradari Giznika i Male Rakovice na mjestu svetišta koje se spominje još sredinom 16. stoljeća. Legenda kaže da je ova crkvica na Tepecu niknula na ovoj lokaciji nekim čudom i da nema temelje.

Računa se da je početak gradnje bio oko 1620. godine nakon prikupljanja dobrovoljnih priloga vinogradara, a da se na njoj radilo sve do 1799. kad je dovršen zidani toranj. O kapeli je brinula Bratovštna svetog Jurja, no barokni oltari, slike, kompletan inventar izgorili su tijekom II. svjetskog rata, a kapela je bila prazna do 1967. godine. Tijekom 1992. godine kapela je detaljno obnovljena u organizaciji Bratovštine sv. Jurja, a svrstana je u II. kategoriju umjetničke vrijednosti.