T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Kurija Kiepach

Jedan od najljepših primjera kasnobarokne profane gradnje u samoborskom kraju.

Kurija Kiepach

Nekadašnja kurija obitelji Drašković danas je zapuštena i tek pokoji prolaznik kroz Breganu zastane pitajući se krije li se iza ovog zdanja kakva posebna priča. A priča je opet vezana uz hrvatski narodni preporodo jer kao Livadićev dvorac i dvor Mirnovec, tako je i kurija Kipach bila svojevremeno okupljalište iliraca.

Nakon što ju je kupila obitelj Kiepach, kurija je dobila gospodarsku namjenu pa su tu bile pecara, pivovara, sušnica i ledevnica, a u njoj je radila i Prva hrvatska tvornica štapova. Uz kuriju je bio uređen bogat vrt i krasan perivoj no danas od vrta nije ostalo ništa, dok je perivoj iza kurije postao voćnjak.