Grad Samobor

Online brošure i mape

Brošure preuzmite ovdje:

Online brošure i mape

Promotivni tiskani materijal u izdanju Turističke zajednice grada Samobora

Ovdje možete pronaći sve priručnike i brošure usko vezane uz turizam koje smo odlučili ponuditi na besplatno korištenje svim građanima i posjetiteljima našeg grada.

Brošure koji se nalaze ovdje dostupne su besplatno i u Turističkoj zajednici grada Samobora na glavnom gradskom trgu u uredovno vrijeme ureda.

Desno se nalazi popis dostupnih brošura, a pritiskom na poveznicu uz svaku brošuru otvara se on-line brošura u pdf formatu.