Grad Samobor

Rudnik sv. Barbare

U Rudniku sv. Barbare upoznajte bergmane, patuljasta bića koja su se kretala rudarskim rovovima.

Rudnik sv. Barbare

Rudnik sveta Barbara nalazi se u Rudama, mjestu udaljenom 5 km jugozapadno od Samobora. Vrata posjetiteljima otvara s obnovljenih 350 m rovova starih nekoliko stoljeća. Ispred njih postavljena info kućica. U blizini je uređena 1,5 km dugačka rudarsko-botanička poučna staza koja počinje kod Osnovne škole Rude, a završava u Botaničkom vrtu Suban u Manjoj Vasi. U Osnovnoj školi Rude uređena je vitrina sa zbirkom od 120 različitih uzoraka minerala, stijena i fosila koja se stalno nadopunjuje novim uzorcima.


Rudnik sveta Barbara nekada se sastojao od tri glavna rova: Vlašić, Sveto Trojstvo i Kokel. Na današnjoj ruti obilaska prolazi se obnovljenim dijelom rova Sv. Trojstvo i njegovim starim nepodgrađenim dijelovima. Penjući se stepenicama kroz stare otkope željezne rude (siderita), dolazi se u gornji rov Kokel koji je iskopan prije više od 3 stoljeća. Tijekom obilaska saznajte zanimljivosti bogatoj prošlosti i tradiciji rudarenja u Rudama te geološkoj raznolikosti uz zorne prikaze stijena i minerala. Možda susretnete i bergmane, patuljasta bića koja su se kretala nekadašnjim rudarskim rovovima i ometala rudare u svakodnevnim poslovima.