Grad Samobor

Slap Brisalo

Slap Brisalo, u kanjonu potočne doline Slapnica, pada s 15-ak metara visoke sedrene stijene.

Slap Brisalo

Slap Brisalo, u kanjonu potočne doline Slapnica, pada s 15-ak metara visoke sedrene stijene. Poseban ugođaj stvara podnožje slapa, koje je u obliku velikog amfiteatra, s vlažnim kamenjem obraslim vodenim alagama, mahovinom i papratnjačama, te raznim biljkama koje vole vlagu. Staza vodi uzvodno kraj potoka do samog slapa. Iznad slapa put nastavlja dalje do sela Pećno koje sa još nekoliko sličnih zaseoka čini dragocjenu etnografsku cjelinu idiličnog starog Žumberka.