Grad Samobor

Projekti

U potrazi za izgubljenim vizurama Samobora

U potrazi za izgubljenim vizurama Samobora

Fotografski natječaj Samoborskog muzeja od 3. do 22. lipnja 2020.

Objavljeno: 03.06.2020.

U potragu za izgubljenim vizurama Samobora možete krenuti zajedno sa Samoborskim muzejom, koji je na svojoj internetskoj stranici objavio fotografski natječaj kao pravi mali izazov za sve.

Samobor se, naime, počeo oslikavati u 19. stoljeću te je i dan danas inspiracija za mnoge umjetnike. No, Samobor je danas drugačiji od onoga prije stotinjak i više godina.

Umjetnička zbirka Samoborskog muzeja čuva djela s temom vizura Samobora, pa stoga predlaže deset vizura Samobora koje možete pogledati na web stranici Samoborskog muzeja, a koje su se u više u sto godina uvelike promijenile. Vizure treba prepoznati, fotografski ih interpretirati i poslati na natječaj koji je otvoren do 22. lipnja.

Uvjeti natječaja:

  1. Natječaj je otvoren od trenutka objave 3. lipnja 2020. godine do 22. lipnja 2020. godine, fotografije zaprimamo do 20:00 sati.
  2. Na natječaju mogu sudjelovati osobe svih životnih dobi.
  3. Na natječaj se mogu poslati najviše 3 fotografije, no motivi moraju biti različiti. Za svaku fotografiju treba ispuniti odvojenu Prijavnicu koja je dostupna za preuzimanje. Osobe koje pošalju više od tri fotografije, neće se smatrati prihvatljivim prijaviteljima.
  4. Fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku.
  5. Tehnički fotografije moraju zadovoljiti sljedeće standarde: prihvaćaju se crno/bijele i fotografije u boji svih vrsta, stilova i procesa snimanja i obrade. Fotografije se isključivo šalju u digitalnom formatu na e-mail: gordana.remussini@samobor.hr, u .jpg /.jpeg/ formatu, pojedinačne veličine fotografije ne veće od 4000 pixela i ne manje od 1920 pixela po dužoj strani, rezolucije 300 dpi-a i maksimalne veličine do 10 mb-a.
    Fotografiju treba imenovati: ime i prezime autora, naziv fotografije tj. mjesto nastanka.
  6. Na fotografijama će se razmatrati sljedeći estetski elementi: kompozicija, ugođaj i poruka.
  7. Od pristiglih fotografija napravit će se odabir za virtualnu izložbu na mrežnim stranicama Samoborskog muzeja. 
  8. Za najuspješnije 3 fotografije Samoborski muzej priredio je i  nagrade.

Nagrade: 
1. nagrada: mapa s grafikama "Ljeto u Samoboru".
2. nagrada: replika pokala izrađena povodom 180. godišnjice       
    otvaranja staklane u Osretku
3. nagrada: igra Memory Samoborski muzej ili puzzle po izboru

Više detalja o natječaju i uvjetima za prijavu potražite ovdje.