T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Korisne informacije

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vrijeme održavanja manifestacije Advent u Samoboru 2022.

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vrijeme održavanja manifestacije Advent u Samoboru 2022.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak, Odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 5/15, 8/15 i 5/16), te Zaključka Gradonačelnice (KLASA: 024-03/22-02/65 i URBROJ: 238-27-04-02/03-22-13) od 02.11.2022. godine Turistička zajednica grada Samobora (u daljnjem tekstu Organizator) Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor, OIB: 87714603967 raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vrijeme održavanja manifestacije Advent u Samoboru 2022.

Tekst Javnog natječaja i popratnu dokumentaciju preuzmite na poveznicama ispod.

Objavljeno: 10.11.2022.