T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Povorke mjesnih odbora

Svake nedjelje za vrijeme trajanja fašnika povorke mjesnih odbora Samobora na vrlo originalan i satiričan način obrađuju aktualne političke teme i tako nikome ne ostaju dužni.

Povorke mjesnih odbora
Svi mjesni odbori, svaki na svoj način, originalno i duhovito oduševljavaju brojnu publiku na Trgu kralja Tomislava i okolnim ulicama. Svi se pripremaju više mjeseci za predstavljanje, što se svake godine vidi po bogatoj scenografiji, kostimima i koreografiji. Ukupan fond za nagrade osigurava Grad Samobor.

Stručna komisija bodovanje nastupa MO u povorkama provodi prema sljedećim kriterijima: kvaliteta alegorijskih kola - minimalno 2, kvaliteta grupne maske - minimalno 30, scenarij, scenski nastup, etički sud i aktualnost.


Tabori mjesnih odbora
Prije nekoliko godina dio Samoborskog fašnika postaju i Tabori, mjesto na kojem se predstavljaju tabori mjesnih odbora i gdje je zabava zagaranitrana.

Nastup mjesnih odbora odvija se kroz predstavljanje tradicije, baštine, gastronomije, kao i tradicije Fašnika, uz druženje svih sudionika te zabavu prije i poslije sudjelovanja u povorkama.