Grad Samobor

Najave

Board Game Night: UNO, due, tre

Board Game Night: UNO, due, tre
02.11.
2019.

Večer društvenih igara? Zvuči odlično za ekipu koja nije imala namjeru ići van! Start: 20:00 sati

Umjesto da provedete petak navečer spavajući, razmislite da skupite ekipu za neku partiju popularnih igara kao što su Alias, Čovječe ne ljuti se, Belu, a najveći naglasak ide na UNO!
Stoga trk u Bunker 15.11. jer smo vam osigurali mjesto i pregršt igara, a za najbolje smo osigurani i NAGRADE! 😄

Startamo u 20:00 sati 🙋‍♂️

 

UNO

 

PRAVILA IGRE
 

Svaki igrač dobija po 7 karata. Ostale karte se okreću licem prema dolje i stavljaju na "hrpu" (hrpa za uzimanje karata). Gornja karta sa hrpe za uzimanje karata se okreće i stavlja pored hrpe za uzimanje karata i čini osnovu hrpe izbačenih karata.
Prvi igrač bira kartu iz ruke, ali tako da se ona mora slagati sa kartom na vrhu hrpe izbačenih karata po broju, boji ili značenju. Prvi igrač stavlja kartu na vrh hrpe izbačenih karata i sljedeći igrač izbacuje kartu tako da se ona slaže sa kartom prethodnog igrača.

Wild karta wildcardse može uvijek iskoristiti. Ako, u nekom trenutku, igrač ne može odigrati ni jednu od svojih karata, mora uzeti jednu kartu sa hrpe za uzimanje karata, koju može izbaciti ako se ona slaže sa prethodnom po broju, boji ili značenju. Ako i poslije izvlačenja karte igrač ne može odigrati, na potezu je sljedeći igrač.
Karte sa specijalnim akcijama čine igru zanimljivijom okretanjem smjera igre, preskakanjem igrača koji igra ili zahtjevom da idući igrač vuče određeni broj dodatnih karata.


KOMPLET KARATA

Komplet karata za igru UNO čini 108 karata i to:

 • 19 karata sa brojevima 0-9 u plavoj boji

plave
 

 • 19 karata sa brojevima 0-9 u crvenoj boji

crvene
 

 • 19 karata sa brojevima 0-9 u žutoj boji

zute
 

 • 19 karata sa brojevima 0-9 u zelenoj boji

zelene
 

 • 8 karata sa oznakom +2 (Draw Two); po 2 u svakoj boji

draw_two
 

 • 8 karata za okretanje smjera igre (Reverse); po 2 u svakoj boji

reverse
 

 • 8 karata za preskakanje igrača koji je na redu za igru (Skip); po 2 u svakoj boji

skip
 

 • 4 karte za promjenu boje (Wild)

wildcard
 

 • 4 karte sa oznakom Wild Draw Four

draw_four
 

DJELJENJE
 

Prije početka igre, svaki od igrača iz špila karata okrenutih licem na dolje, uzima po jednu kartu. Računaju se samo karte sa brojevima 0-9. Ako netko izvuče neku drugu kartu, ona se vraća u špil i taj igrač izvlači novu kartu. Prvi dijeli igrač koji izvuče najveću kartu. Djelitelj započinje igru djeljenjem po 7 karata svakom igraču, tako da dijeli jednu po jednu kartu.Prvo dijeli igraču koji sjedi sanjegove lijeve strane. Ostale karte (hrpa za uzimanje karata) se stavljaju na sredinu stola, a gornja karta sa hrpe za uzimanje karata se okreće i stavlja pored hrpe za uzimanje karata i čini osnovu nove hrpe izbačenih karata. Svaki igrač bi trebao složiti karte koje drži u ruci po bojama, pazeći pritom da ne otkrije svoje karte drugim igračima.
Igru počinje igrač koji sjedi lijevo od djelitelja, spuštajući jednu od karata iz svojih ruku na hrpu izbačenih karata, ali tako da se ona mora slagati sa kartom na vrhu hrpe izbačenih karata po broju, boji ili značenju.

PRIMJER: Nakon djeljenja, okrenuta je crvena trojka. Igrač lijevo od djelitelja može igrati bilo koju kartu u crvenoj boji, ili broj 3 u nekoj drugoj boji. U slučaju da je prva okrenuta karta neka od karata sa specijalnim značenjem, igra počinje:

 • Wild Draw Four - ova karta se vraća u komplet i izvlači se druga karta
 • Wild - igrač lijevo od djelitelja bira boju, a zatim baca kartu
 • Draw Two - igrač lijevo od djelitelja mora uzeti 2 karte i igra se prenosi na sljedećeg igrača
 • Reverse - igru započinje djelitelj, a nastavlja igrač desno od njega...
 • Skip - igrač lijevo od djelitelja se preskače i igra sljedeći igrač

Igra se nastavlja tako što svaki igrač baca kartu koja se slaže sa prethodnom po broju ili boji, ili tako što igrač prati uputstva sa karte prethodnog igrača. Ako tijekom igre igrač ne može odigrati ni jednu od svojih karata, mora uzeti jednu kartu sa hrpe za uzimanje karata, koju može izbaciti ako se ona slaže sa prethodnom po broju, boji ili značenju. Ako i poslije izvlačenja karte igrač ne može odigrati, na potezu je sljedeći igrač. Pobjednik je igrač koji prvi izbaci sve karte iz ruke.
 


KARTE SA SPECIJALNIM ZNAČENJEMdraw_two
DRAW TWO

Kad se odigra ova karta, sljedeći igrač vuče 2 karte i preskače svoj red za igru. Ne može se poništiti značenje ove karte bacanjem druge Draw Two karte. Kad netko baci ovu kartu, sljedeći  igrač mora uzeti dvije karte i preskočiti svoj red za igru.
reverse

REVERSE


Odigravanjem ove karte se okreće smjer igre, dok se ne odigra druga Reverse karta.

skipSKIP

Odigravanjem ove karte "preskače" se sljedeći igrač. Ne može se poništiti efekt Skip karte bacanjem druge Skip karte.
Nakon što igrač povuče dvije karte ili je preskočen, sljedeći igrač može igrati neku od specijalnih karata u istoj boji, bilo koju kartu u boji te karte sa specijalnim značenjem, ili odigrati Wild kartu.
Nakon igranja Reverse karte, sljedeći igrač u novom smjeru može opet odigrati Reverse kartu i tako vratiti smjer igre u prethodni.wildcardWILD

Ove karte mogu biti odigrane na bilo koju boju ili tip karte. Igrač koji baci ovu kartu, može  promijeniti boju koja se igra ili odlučiti nastaviti sa tekućom bojom. Odigravanje ove karte ne poništava efekt prethodno odigranih karata sa specijalnim značenjem, niti ima drugog efekta na sljedećeg igrača, osim promjene boje igre. Wild kartu igrač može odigrati čak i ako ima druge karte koje može odigrati. Ova karta ne mora biti odigrana prije Wild Draw Four karte, kako bi promjenila boju, jer Wild karta nema boju dok je pozove igrač koji je bacio ovu kartu.
Primjer: Odigrana je crvena petica. Igrač ima u ruci crvenu četvorku, plavu peticu, crvenu Reverse i Wild kartu. Iako ima karata u crvenoj boji, igrač može baciti Wild kartu i odrediti boju koja će se dalje igrati.
Ne postoje ograničenja u odigravanju Wild karte!


draw_four
WILD DRAW FOUR


Odigravanje ove karte ne samo da daje pravo igraču da odredi boju kojom će se igra dalje nastaviti, nego i primorava sljedećeg igrača da uzme 4 karte iz kompleta za uzimanje karata i preskoči svoj red za igru. Wild Draw Four karta može biti odigrana samo kada igrač među kartama u ruci nema niti jednu kartu u traženoj boji. Dozvoljeno je da igrač ima kartu sa odgovarajućim brojem, ali različite boje, i da odigra Wild Draw Four kartu.


PRIMJERI:

 • Odigrana je crvena četvorka. Sljedeći igrač nema kartu u crvenoj boji, ali ima plavu četvorku. Smije odigrati Wild Draw Four kartu.
 • Plava četvorka je odigrana. Sljedeći igrač ima plavu Skip kartu, crvenu četvorku i Wild Draw Four kartu. Ne smije odigrati Wild Draw Four kartu, jer ima plavih karata u ruci. Naravno, može odigrati i crvenu četvorku, ako tako želi.
 • Odigrana je crvena petica. Igrač nema nema crvenih karata, ali ima običnu Wild kartu. Smije odigrati Wild Draw Four kartu, jer je Wild karta neutralna po boji dok se ne odigra. Wild Draw Four karta (kao i Wild karta) nema boju dok se ne odigra.

 

ZAVRŠETAK IGRE
 

Dok igrač odigrava svoju pretposljednju kartu, mora naglas reći riječ "UNO" (što znači JEDAN). Ovime upozorava ostale igrače da je u mogućnosti završiti igru kad sljedeći put dođe red na njega. Ako igrač ne kaže "UNO" do trenutka kada njegova karta dotakne hrpu za izbacivanje karata, bilo koji drugi igrač ga može "uhvatiti". Ako je igrač "uhvaćen", odmah mora uzeti dvije karte s hrpe za uzimanje karata. Tada se igra nastavlja. Igrač koji nije rekao "UNO", mora biti "uhvaćen" prije nego što sljedeći igrač odigra svoju kartu. Ako ne bude "uhvaćen" do tog trenutka, onda je "siguran" i u tom slučaju ne uzima kaznene karte.
Kad igrač odigra posljednju od svojih karata, tada se završava "ruka". Računaju se bodovi, karte se skupljaju i miješaju, djeljenje se prenosi na sljedećeg igrača sa lijeve strane i počinje nova "ruka". Ako je posljednja odigrana karta Draw Two, ili Wild Draw Four, idući igrač mora uzeti 2, odnosno 4 karte koje se također računaju prilikom brojanja.
U slučaju da nitko od igrača ne završi do trenutka kada se potroše sve karte iz hrpe za uzimanje karata, uzima se hrpa za izbacivanje karata (osim gornje karte), koja se miješa i zatim stavlja kao nova hrpa za uzimanje karata.
 

BROJANJE I REZULTATI


Vrijednosti karata su:

 • Karte 0-9 - nominalna vrijednost
 • Draw Two karte - 20 bodova
 • Skip karte - 20 bodova
 • Wild Draw Four karte - 50 bodova
 • Reverse karte - 20 bodova
 • Wild karte - 50 bodova

Kad netko od igrača završi, svi ostali zbrajaju bodove u rukama. Igrač koji je završio dobiva taj zbroj bodova. Pobjednik je onaj tko prvi dostigne 500 bodova.
Drugi mogući način je da se vodi evidencija koliko svaki od igrača ima bodova u svakoj ruci. Ti bodovi se zbrajaju. Kad netko dostigne 500 bodova (ili neki drugi, unaprijed dogovoreni iznos bodova), igra se završava i pobjednik je onaj tko ima najmanje bodova.

 

KAZNE


Ako igrač savjetuje drugog igrača, na bilo koji način, koju kartu da odigra, mora odmah uzeti 4 kaznene karte. Dalje se igra nastavlja normalno.
Ako igrač odigra Wild Draw Four kartu kad ima u rukama kartu u traženoj boji, on se kažnjava i mora uzeti 4 kaznene karte. Svaki put kada se odigra ova karta, idući igrač (onaj od kojega se zahtijeva da uzme 4 karte) može izazvati onoga tko je bacio Wild Draw Four kartu. Ako je izazvan, igrač je dužan pokazati izazivaču svoje karte, da bi dokazao da je odigrao po pravilima. Ako je izazvani odigrao korektno, izazivač uzima 2 kaznene karte pored 4 koje je dužan uzeti zbog Wild Draw Four karte. Igra se dalje nastavlja normalno. Ako je izazvani odigrao protiv pravila, vraća mu se Wild Draw Four karta, mora odigrati ispravnu kartu i uzima 4 kaznene karte. Igra se dalje nastavlja normalno.
 

IGRA OVISNO O BROJU IGRAČA
 

Kada se UNO igra u dvoje, važe sljedeća pravila:

 • Reverse karta se ponaša kao Skip karta. Igrač koji odigra reverse kartu, može odmah odigrati još jednu kartu.
 • Osoba koja odigra Skip kartu može odmah odigrati još jednu kartu.
 • Kada odigrate Draw Two kartu, vaš protivnik uzima 2 kaznene karte i vi nastavljate igru. Isti princip se primjenjuje i kod Wild Draw Four karte.

Kada se UNO igra u četvoro (u parovima), igrači koji su u paru bi uvijek trebali sjediti jedan naspram drugoga. Kad bilo tko od igrača u paru završi, igra se prekida. Zbroj bodova oba partnera protivničkog tima se dodaje bodovima pobjedničkog tima.
Varijanta: Kada igrate u četvoro, možete odigrati po 4 ruke sa svakim od ostala 3 igrača (ukupno 12 bodova). Svaki igrač vodi evidenciju bodova po odigranim partijama sa svakim od partnera. Nakon nekoliko odigranih rundi, igrača s najvećim brojem bodova možete proglasiti pobjednikom.
Kad se UNO igra u osmero, igrajte dvije odvojene igre za dva stola, tako da svatko odigra sa svakim kao svojim partnerom po 4 ruke (ukupno 28 ruku). Rezulat izračunajte kao što je gore navadeno.
U toku igre, kad netko od igrača dostigne dogovoreni iznos bodova (preporuka je 500), on ispada iz igre. Ostali nastavljaju sa igrom, dok ih ne ostane dvoje. Kad netko od njih dvoje dostigne 500 bodova, gubi igru, dok je drugi igrač pobjednik.Read more: http://www.pjesmicezadjecu.com/drustvene-igre-pravila-igre/uno.html#ixzz648z4CFMz