Grad Samobor Grad Samobor Logo

Novosti

Popij kavu sa studentom / 12.10.

Popij kavu sa studentom / 12.10.
09.10.
2019.

Ovoga puta popij kavu sa studentom Tehničkog veleučilišta u Zagrebu smjera graditeljstvo

GRADITELJSTVO

 

 

Studij graditeljstva na TVZ-u izvodi se, prateći razvoj i nove smjerove u graditeljstvu, već preko 50 godina. Od 2006. godine trogodišnjem preddiplomskom studiju dodali smo diplomski studij, koji su upisali mnogi inženjeri s već bogatim iskustvom iz vođenja gradilišta, projektiranja, vođenja građevinskih tvrtki i slično te svojom zrelošću obogatili studij.

 

Studij svojim programom udovoljava sve izraženijim zahtjevima poput podizanja energetske učinkovitosti, štednje energije, podizanja sigurnosti sustava od poplava, sprečavanje pojava klizišta i slično. Studij je tako namijenjen osobama koje žele razvijati svoje stvaralaštvo i raditi na originalnim projektima te se kontinuirano usavršavati.

 

S dragocjenom tradicijom te kontinuiranim osuvremenjivanjem i uvođenjem novih sadržaja pa i novih usmjerenja, ovaj studij prati razvoj struke i priprema studente za rad odmah nakon završetka studija – i u budućnosti. Kvalitetu studija dokazuju mnogi završeni studenti svojim svakodnevnim radom.

 

SMJEROVI I UPISNE KVOTE
 

Preddiplomski studij graditeljstva trogodišnji je studij koji vodi prema diplomi stručnog prvostupnika inženjera građevinarstva. U pripremi studija i izvedbi nastave, osim zaposlenika TVZ, sudjeluju vrhunski stručnjaci tvrtki kao što su Institut IGH, Hrvatske vode ili Elektroprojekt, a u suradnji s mnogim drugim tvrtkama značajan se dio nastave provodi kroz terensku nastavu i stručnu praksu.

Tijekom prve tri godine studenti se upoznaju sa svim granama graditeljstva, raznim vrstama građevina, s tehnologijama građenja, organizacijom gradilišta, kontrolom i osiguranjem kvalitete, kontrolom namjenskog trošenja sredstava, građevinskom regulativom, zaštitom okoliša, a za posljednju godinu studija biraju između četiri usmjerenja:

 

  • Građevinsko poduzetništvo ako im se najviše svidi voditi gradilišta ili osnivati vlastitu izvođačku tvrtku,
  • Niskogradnju ako ih zanimaju upravo prometnice i hidrotehničke građevine,
  • Okoliš u graditeljstvu ako se žele baviti se novim tehnologijama zaštite okoliša u polju građevinarstva,
  • Visokogradnja ako se zanimaju prije svega za zgrade.

 

Po završetku studija naši prvostupnici su potpuno osposobljeni za izvođenje objekata, jer tijekom školovanja stječu odgovarajuće praktične i visokostručne kompetencije. Posebna vrijednost studija je puna orijentacija na stjecanje najbolje radne prakse.

 

Nastava izvanrednog stručnog studija organizirana je tako da omogućava studentima koji su zaposleni pohađanje nastave u poslijepodnevnim satima tijekom radnog tjedna, te iznimno i subotom.

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE
 

Stručni studij graditeljstva traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje stručnog/ne prvostupnika/ce (baccalaureus) inženjera/ke građevinarstva (bacc. ing. aedif.).

NASTAVNI PLAN I PROGRAM
 

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij. Razlika je samo u terminima odvijanja, jer je izvanredni studij prilagođen studentima koji su zaposleni.

 

Nastavni plan i program – 2019/20 – redoviti

 

Nastavni plan i program – 2019/20 – izvanredni

UVJETI UPISA
 

REDOVNI

Upisna kvota je 150 studenata, a vrednuju* se:

Ocjene iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature  
   – Hrvatski jezik B 5%
   – Matematika A 40%
   – Strani jezik B 5%
Izborni dio državne mature  
    – Informatika ili Fizika 10%

*Izravan upis donose izvanredni rezultati na natjecanjima.

 

 

IZVANREDNI

Kvota izvanrednih studenata graditeljstva je 60. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi/državnoj maturi i radnog staža u struci.

Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

 

Cijena koju plaća pravna osoba 200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) i imaju uvjete za povlašteni status vezano uz Domovinski rat 150 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/bod

 

STUDENTSKA SLUŽBA
 

Studentska služba nalazi se na lokaciji Većeslava Holjevca 15.

 

Uredovno vrijeme studentske službe:
utorak, srijeda, četvrtak i petak od 11:00 do 13:00
ponedjeljak 16:00 do 19:00 sati.

 

telefon: 01/ 5595 465

 

E-mail: iva.rebic@tvz.hr
(napisati JMBAG, studij, te godinu studija prilikom slanja upita)

 

Potvrde o statusu studenta mogu se ispisati na studomatu u auli Graditeljskog odjela ili putem aplikacije e-građani.

 

Obavijesti studentske službe nalaze se na https://moj.tvz.hr/studijigra/prikaz/nast.

 

Tijekom tjedana upisa moguće su izmjene uredovnog vremena! Obavijest o istima objavljuje se na gore navedenom linku!