Grad Samobor Grad Samobor Logo

Najave

Popij kavu sa studentom: Ekonomski fakultet

Popij kavu sa studentom: Ekonomski fakultet
02.11.
2019.

Ukoliko si maturant i želiš iz prve ruke saznati kako je to zapravo na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, podsjećamo te da u srijedu 13.11. imaš priliku popiti kavu i porazgovarati sa studentom ekonomskog. 🤓 Vidimo se u SWAY-u u 20:00 sati 🙃

O INTEGRIRANIM PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA, PREDDIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA I PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU


A) SVEUČILIŠNI STUDIJI

  1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija i Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija traju pet akademskih godina (10 semestara) i nose ukupno 300 ECTS bodova. Na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija studenti prilikom upisa u četvrtu godinu studija biraju jedan od ponuđenih smjerova studija: Analiza i poslovno planiranje, Financije, Marketing, Menadžment, Menadžerska informatika, Računovodstvo i revizija, Trgovina ili Turizam. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studijima ...
  2. Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business traje četiri akademske godine (8 semestara) i nosi ukupno 240 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.). Engleska inačica akademskog naziva je Bachelor of Economics. Opširnije o studiju ...
  3. Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics traje četiri akademske godine (8 semestara) i nosi ukupno 240 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.). Engleska inačica akademskog naziva je Bachelor of Economics. Opširnije o studiju ...

B) STRUČNI STUDIJ

  1. Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija traje tri akademske godine (6 semestara) i nosi ukupno 180 ECTS bodova. Prilikom upisa u prvu godinu studija studenti biraju jedan od ponuđenih smjerova studija: Računovodstvo i financije, Trgovinsko poslovanje ili Turističko poslovanje. Završetkom se stječe stručni naziv stručni prvostupnik ekonomije, odnosno stručna prvostupnica ekonomije (bacc. oec.). Opširnije o studiju ...

 

 

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJE I UPISNE KVOTE

Pravo na upis 
u prvu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija, Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business, Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics te Preddiplomskog stručnog studija Poslovna ekonomija imaju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Strani državljani imaju pravo upisa na redoviti Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, redoviti Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business i redoviti Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics u okviru posebno odobrenih upisnih kvota od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvati izvan Republike Hrvatske imaju pravo upisa na redoviti Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, redoviti Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija i redoviti Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija u okviru posebno odobrenih upisnih kvota od strane Sveučilišta u Zagrebu. Kandidati za upis u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske prijave na studij podnose putem molbe direktno na Ekonomski fakultet – Zagreb na adresu: Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb, uz potrebnu dokumentaciju za kandidate koji su završili srednju školu u inozemstvu i prijavljuju samo studijske programe (poveznica: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama). Kandidati molbe podnose u ljetnom roku od 03. do 28. lipnja 2019. godine, odnosno jesenskom roku od 21. kolovoza do 06. rujna 2019. godine za akademsku godinu 2019./2020.
 

A) SVEUČILIŠNI STUDIJI

Osnovni uvjeti 
za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija i Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija za stjecanje akademskog naziva magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.) te Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics za stjecanje akademskog naziva sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.) su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija. Prema odlukama Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb upisna kvota za integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomske sveučilišne studije na engleskom jeziku je ukupno 1.770 studenata, a uključuje:

Studij Redoviti Izvanredni Strani državljani Ukupno Hrvati izvan RH
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija  970 450 10 1.430 15
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija 125 100 - 225 5
Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business  50 5 5 60 -
Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics 20 5 10 35 -
Ukupno 1.165 560 25 1.750 20


B) STRUČNI STUDIJ

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu Preddiplomskog stručnog studija Poslovna ekonomija za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik ekonomije, odnosno stručna prvostupnica ekonomije (bacc. oec.) su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija. Prema odlukama Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb upisna kvota za preddiplomski stručni studij je ukupno 800 studenata, a uključuje:

Studijski smjer Redoviti Izvanredni Ukupno Hrvati izvan RH
Računovodstvo i financije 135 130 265 5
Trgovinsko poslovanje 135 130 265
Turističko poslovanje 135 130 265
Ukupno 405 390 795 5