T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Vesna Prica "Bitva", 1988.

c/b fotografija / 31,5 x 30 cm

MOTIV Motiv je bitva za koju se vežu čamci i brodovi.

KOMPOZICIJA Lijevo od središnje linije kvadratnog formata fotografije smještena je bitva koja je postavljena u plićaku, na nekoliko zazidanih kamena. Na nju je privezan jedan čamac koji se ne vidi, samo je vidljivo uže. Bitva je okružena sa morem.

PERSPEKTIVA/PROSTOR, Perspektive gotovo da nema, jer more čini pozadinu na cijeloj površini fotografije. U najdonjem dijelu slike kroz vodu se nazire kamenje u vodi. 

SVJETLOST Svjetlost je dnevna i oblikovna