T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Vesna Prica "Na tavanu", 1971.

c/b fotografija / 33 x 29,5 cm

MOTIV Motiv su stari predmeti na tavanu . Na podu od drvenih dasaka stoji naslonjena svetačka slika - reprodukcija (vj. Majka Božja sa djetetom) u drvenom okviru, jedan manji drveni okvir iza nje i jedan mali ispred nje. Sasvim u prednjem planu polegnuta je mala posudica, dok je iza okvira zemljani lonac.

KOMPOZICIJA Kompoziciju grade linije okvira za slike, dva veća koji su postavljeni paralelno, dok je mali okvir postavljen suprotno. Veliki tamni okvir je glavni motiv slike njegov smjer ponavlja bijeli paspartu i svetačka slika. Oni zauzimaju gornji desni dio slike, a svetačka slika gornju desnu četvrtinu slike. Mali okvir se nalazi na sredini donje polovine slike.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Prostor nije toliko motiv ove fotografije, nego igra linija koje su paralelne ili suprotstavljene.

SVJETLOST Svjetlost dolazi sa donje desne strane, pozadina tavana je utonula u tamu. Od donjeg desnog ugla gdje je najsvjetlije, do gornjeg lijevog ugla gdje je najtamnije.