T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Vesna Prica "Prognani I", 1993.

c/b fotografija / 18 x 24 cm

MOTIV Motiv je portret starice sa crnom maramom na glavi, uhvaćen u trenutku bez namještanja.

KOMPOZICIJA Format je vodoravni pravokutnik. U Krupnom planu je glava starice do visine ramena, na lijevoj polovini slike. Žena je okrenuta i pogled je usmjerila prema lijevoj strani, smije se i pokazuje da je bez većine zuba. Žena ima crnu maramu na glavi povezanu pod bradom i odjevena je u kaput. Uz lijevi rub slike vidi se rame druge osobe odjevene u, a između tog ramena i starice nalazi se još jedan muškarac sa kapom i sa vrećom na ramenu kako hoda prema desnoj strani fotografije. U pozadini tih triju osoba su kamioni.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Prostor je dan u planovima. u prvom planu je starica, zatim dva čovjeka i na kraju kamioni.

SVJETLOST Svjetlost je dnevna i oblikovna.