T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Vesna Prica "Santa Marina III", 1988.

c/b fotografija / 45 x 60 cm

MOTIV Motiv c/b fotografije je stariji ribar koji sjedi na obali zaljeva i krpa mrežu.

KOMPOZICIJA Na lijevoj donjoj strani sjedi ribar u profilu i krpa ribarsku mrežu. Mreža prekriva cijelu donju polovinu slike, a uz sam rub je niz plovaka na koje je pričvršćena. Obala se proteže na lijevoj strani sve do šume koja zatvara zaljev.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Perspektiva je duboka. U prednjem planu su dva ribara, tri bačve, a u daljini usidreni ribarski brodovi. Linija šume od lijeve do desne strane zatvara kompoziciju. Iznad nje je tanka linija neba.

SVJETLOST Svjetlost je dnevna i oblikovna.