T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Vesna Prica "Snaša II", 1970.

c/b fotografija / 24 x 18 cm

MOTIV Motiv slike je žena u svečanoj narodnoj nošnji.

KOMPOZICIJA Žena je fotografirana bočno, na svijetlo sivoj pozadini. Zauzima cijelu visinu fotografije, od vrha ukrasa na glavi do visine bokova.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Slika je snimljena u studiju, na polovici slike se vidi vodoravni rub fotografske pozadine.

SVJETLOST Sa lijeve strane dopire svjetlost, desno od lika žene pada njena sjena. Slika je građena od crno bijelog kontrasta, ali sa prisutnošću sivih nijansi.