T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Vesna Prica "Tovar", 1973.

c/b fotografija / 27 x 38 cm

MOTIV Motiv fotografije je kamena uličica u kojoj je sa strane zavezan magarac.

KOMPOZICIJA  Naglašena dijagonalna linija ruba kamene ulice daje cijeloj fotografiji snažnu dinamiku. Linija ruba ulice ide od gornje lijeve strane prema dolje desno. Ispod te linije je kameno popločenje koje se velikim dijelom ruiniralo. Sa gornje strane od te linije je kuća sa prozorima i vratima, magarac, grane drveta smokve i početak zida vjerojatno od druge kuće.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Perspektiva je naglašena ulicom koja se spušta od lijeve strane prema desnoj.

SVJETLOST Svijetlost je dnevna, ravnomjerno raspoređena i oblikovna.