T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Vesna Prica “ZR”, 1972.

c/b fotografija, kaširano, capafix / 47 x 40 cm

MOTIV Na slici je prikazana gromada sirovog stakla, dok su iza na zidu ili na nekom predmetu, napisana rukom velika pisana slova: ZR.

KOMPOZICIJA Fotografija ima piramidalnu kompoziciju koju čini staklena gomila u prednjem planu, seže od lijevog do desnog ruba slike. Staklena gromada zauzima dvije trećine slike. U pozadini je nedefinirana površina, donje dvije petine pozadine su u tami. Gornje tri petine pozadine su sive sa strukturom kao da je površina izgrebana, uz lijevi i gornji rub fotografije je tamna traka. U gornjoj četvrtini fotografije su rukom napisana velika slova "ZR".

PERSPEKTIVA/PROSTOR Perspektiva je plošna i u planovima, prednji plan je izuzetno oštar, dok  je pozadina nejasna.

SVJETLOST Prednji plan je osvijetljen velikom količinom svijetla kojem ne vidimo izvor, ali dolazi sa lijeve strane. Na staklu se vidi svaki detalj. Pozadina je u polumraku i nejasna.