T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zlatko Prica "Akt s leđa", 1941.

ulje na platnu / 111 x 150 cm

Po autorovom kazivanju na slici "Akt s leđa" naslikana je Zdenka Reiser buduća slikareva supruga.

MOTIV Motiv slike je ženski akt koji leži na otomanu na lijevom boku, okrenut leđima prema gledaocu. Preko otomana (nalazi se u ateljeu u Samoboru) je prebaćen zeleni prekrivač. Na zidu iza nje su obješene dvije tkanine, jedna je tople žute boje, a druga je prugasta crveno-zelena. Žena gleda knjigu "MATISSE" .

KOMPOZICIJA Motiv ležeće žene je smješten u donje dvije trećine slike. Dijagonalna linija koje ide od dvije trećine slike lijevo u jednu trećinu slike desno. Okomita platna u pozadini dijele metrički sliku na dvije polovine.

PERSPEKTIVA Slika je naslikana u dva plana, u prvom je ženski akt na otomanu, a u drugom zid prostorije -ateljea na kome su obješene dvije tkanine. Lijevo od tkanina vidi se površina plave boje, a desno su naslonjena dva okvira za slike.

LINIJA/BOJA Prevladavaju tople boje: topla žuta na tkanini, inkarnat žene, crven pruge na drugoj tkanini, čak je i zelena tkanina prebaćena preko otomana otopljena sa većom prisutnošču žute boje od plave. Hladne boje svedene su na akcente: plava površina ispod knjjige, zelene trake prugaste tkanine.

PROSTOR Slika prikazuje akt u ateljeu.