T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zlatko Prica "Donna ullo scoglio (Žena na stijeni)", 1973.

ulje na platnu / 100 x 130 cm

MOTIV Motiv slike je žena koja leži na školju. Slikar je pristupio motivu na analitički način.

KOMPOZICIJA Motiv je smješten centralno vodoravno na crvenoj plohi i ističe se bijelo-svijetlo ružičastom bojom. Najistaknutiji smjer  kompozicije je vodoravan.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Slika je naslikana plošno u nekoliko cijelina, jedno je motiv žene, drugo je školj te crvena i plava površina.

LINIJA/BOJA Ističe se kontrast i odnos čistih boja: crvene, plave i bijele. U maloj mjeri koristi slikar i svijetlu zagasitu zelenu, a tek kao detalj naranđasto-žutu. Plava linija oblikuje motiv i određuje granice plohama boja. Crvena boja zauzima srednji pojas slike i na njemu je naslikan lik žene od kojeg naslučujemo tek dijelove njenog tijela.