T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zlatko Prica "Dvoje na čamcu", 1972.

tempera na papiru / 97 x 73,5 cm

MOTIV Na slici su tri lika, dvoje stoje gotovo u punoj visi zagrljeni na čamcu, a treći lik je prikazan do pasa.

KOMPOZICIJA Kompozicijski prevladavaju okomice ljudskih likova. Zagrljeni par je u sredini formata slike, dok je samostalan lik prikazan desno. Osim toga smjer linija kreće se od donjeg lijevog dijela prema gornjem desnom dijelu slike. To usmjerenje slike je pojačano umnažanjem linija u tom smjeru.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Iako slika nije relaistički naslikana, postoji perspektiva u smislu da što je bliže je veće, što je dalje je manje.

LINIJA/BOJA Nosioci boje su bijela, svijetlo plava, roza i svijetla prigušena zelena, dok su akcenti naranđasti i crveni. Linija i boja su ravnopravni nosioci likovnog izraza slike.