T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zlatko Prica "Flora", 1990.

ulje na platnu / 130 x 97 cm

MOTIV Naslikana su dva naga lika, žena sa buketom naslikana u punoj visini i muškarac.

KOMPOZICIJA Kompozicija je okomita, a naglašena je vertikalom žene u središnjoj osi slike. Naglašenost pojačava i muški lik naslikan samo do bedara, na desnoj donjoj polovini slike. U pozadini su naslikane tri plohe koje su postavljene vodoravno, šetalište, zid i nebo. Iza zida vide jarboli jedrulica.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Prostor je plošan i u planovima. U prvom planu su dva ljudska lika, a u drugom ploha šetališta sa dvije paralelene prelomljene linije žute boje koso postavljene (to su vjerojatno prednje strane stepenica), svijetlo rozi zid i blijedo ljubičasto-bijelo nebo.

LINIJA/BOJA Boje na slici su svijetle i hladne. Muški lik je naslikan žarko crvenom, a dvije trake žutom bojom. Ostale boje su hladne, tamno zelena ploha šetališta, blijedo rozi zid, blijedo ljubičasto nebo i blijedo žuta boja ženske puti. Cvijeće je naranđaste i ljubičaste boje.