T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zlatko Prica "Igra", 1983.

ulje na platnu / 130 x 97 cm

MOTIV Naslikano je dvoje ljudi kako se loptaju, muškarac i žena, igraju košarku ili odbojku. Prizor se odigrava u škveru na obali mora. Sa strane sjedi i promatra ih jedan pas.

KOMPOZICIJA Dojam slike je uspravnost koja je naglašena motivom dvoje ljudi koji su se istegli u skoku za loptom. Muški lik je u okomitoj simetrali slike, žena je naslikana na lijevoj strani, pas je smješten u donjem desnom uglu slike. Iza ljudi  je crveni čamac podbočen letvama. Kopno, nebo i more su naslikani u velikim vodoravnim plohama boja. Prednji plan je naglašeno uspravan, a drugi vodoravan.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Prostor je sugeriran u planovima, u prvom planu su žena, muškarac i pas. U drugom planu čamac, a u trećem površine neba, obale, mora i škvera.

LINIJA/BOJA Boje su intenzivne, plošne i pokrivajuće. Potez kista nije izražajan, a boja je nanesena tanko, na nekoliko mjesta nazire se i slikarsko platno. Površine boja su jasno odijeljene, a tanka napeta linija kao izražajno sredstvo je korištena samo u manjoj mjeri na nekoliko detalja ženskog lika. U sve boje je dodano malo crne boje. Naslikana je naga crvenokosa žena bijelom bojom, muškarac širokim potezima tamno ljubičastih boja, žuta lopta, tamno plavo-crni pas, crvena brodica, svijetlo i tamno roza površina tla, zelena površina tla, svijetlo plavo more, tamno plavo kopno na horizontu i svijetlo plavo-sivo nebo.