T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zlatko Prica "Luka u Santa Marini", 1984.

ulje na platnu / 147 x 195 cm

MOTIV Motiv slike je scena u luci u kojoj prisustvuju dvije nage žene s loptom, jedan muškarac u odijelu i grupa ljudi u pozadini. KOMPOZICIJA Muški lik u odijelu je najjači motiv na slici,

naglašava centralnu okomitu os slike, a lopta koju drži u rukama je naslikana malo ispod središta formata slike. Okomitost se ponavlja u ostalim likovima ljudi, plohi prozora, jarbolima u daljini. Kontrast sa vodoravnim elementima na ovoj slici je blaži nego na ostalim slikama Z.Price, jer su boje blage, bež, svijetlo lila, svijetlo plava.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Slika je naslikana sa perspektivnim skraćenjima (ljudi, lukobran), ali ipak je jak dojam planova. U prvom planu su dvije nage žene i muškarac u odijelu (naslikani su do visine koljena, odnosno torzo) i krilo prozora sa staklom. U drugom planu je grupa ljudi koji kao da stoje u redu. Iza njih je zid lukobrana iznad koga se vide jarboli usidrenih jedrilica. More i jedrilica koja plovi su naslikani u desnom gornjem uglu.

LINIJA/BOJA Na slici prevladavaju hladne boje: bijela (dva ženska lika u prvom planu, jedrilica i jedan lik u grupi ljudi u pozadini), bijelo-svijetlo plava (nebo), blijeda lila (vjetrobran u luci), drap (riva), zagasito zelena (dvije površine travnjaka i lopta u rukama muškarca u prvom planu). Tamne boje su korištene za manje detalje: muškarac u odijelu u prvom planu (crno-plava boja), ljudi u pozadini (tamno smeđa, smeđa boja), tamno zeleni okvir prozora, tamno plavo more. Tople boje su samo akcenti: naranđasta lopta , plava kapa žene u desnom uglu i njena naranđasta kosa, naranđaste linije koje ocrtavaju likove u prvom planu. Boje su pokrivajuče i jednolične, osim na ljudskim likovima koji su naslikani voluminozno sa vidljivim potezima kista. Linija kao izražajno sredstvo korišteno je u manjoj mjeri.