T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zlatko Prica "Otočani", 1987.

tempera na papiru / 70 x 50 cm

MOTIV Na slici je naslikana barka i ljudi u njoj.

KOMPOZICIJA Naglašena je uspravnost i okomitost slike, formatom papira i naslikanim stoječim likovima ljudi. Donje dvije trećine pozadine zauzima more, a gornju trećinu nebo. Barka je naslikana u donje dvije trećine slike, asimetrična je, a lijevi dio joj je odrezan. U njoj stoje troje ljudi, a jedan čovjek sjedi.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Motivi na slici naslikani su plošno bez volumena, bez realističnih detalja i svedeni su na simbole. Prostor je naslikan u dva plana, u prvom je barka sa ljudima, a u drugom površina mora i neba.

LINIJA/BOJA Linije su izražajne i nosioc su likovnog izraza, njima autor naznačuje motive i dočarava kretanje. Boje su nanesene lazurno, na nekim djelovima nešto gušće, a neki dijelovi su nepokriveni bojom. Na slici prevladava bijela boja (ljudi, barka), zelena (more, nekoliko akcenata na ljudima), roza (nebo, unutrašnjost barke i nekoliko detalja na likovima ljudi), plava (ocrtava motive).