T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zlatko Prica "Ribar s mrežom", 1986.

tempera na papiru / 70,5 x 50 cm

MOTIV Motiv slike je ribar u barci koji povlači mrežu ili je čisti.

KOMPOZICIJA Kompozicija slike je križna, vertikalu čine lik ribara sa mrežom i jarbol sa jedrom, a horizontalu povijenu prema dolje ograda broda. Uspravna os je malo polegnuta u lijevu stranu. Smjer kompozicije je od lijeve donje strane prema desnoj gornjoj strani slike.

PERSPEKTIVA/PROSTOR Prostor je plošan, jedino šiljatost poda broda sugerira dubinu i prostornost slike. Planovi nisu naglašeni, a površine bijele boje doživljavaju se kao cjelina (ribar, jarbol s jedrom i ograda broda).

LINIJA/BOJA Boja je nanesena u jednoličnim plohama boje, a prevladavaju bijela boja i toplo žuta i smeđa. Žutom bojom naslikan je pod barke, bijelom ograda broda i jedro smotano na jarbolu, a smeđom nebo. Linijama ljubičastih nijansi slikar slika detalje: ocrtava čovjeka, mrežu i detalje broda.