T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zlatko Prica "Stari brod", 1970.

ulje na platnu / 65 x 81 cm

MOTIV Naslikan je stari brod gotovo analitičkim pristupom koji je bio karakterističan za analitičku fazu kubizma.

KOMPOZICIJA Raster linija naslikan je tamnom plavom i crnom bojom i guši je prema sredini. Jezgra kompozicije smještena je u sredini na dvije trećine visine slike, dakle nije ravnomjerno raspoređena po platnu. Što je bliže jezgri kompozicije to više prevladavaju polja crvene boje i njenih nijansi. Ponavlja se slikarev pristup kosturu od linija koji ispunjava plohom boje.  

PERSPEKTIVA/PROSTOR Slika je naslikana tonski iako ne možemo govoriti o perspektivi, jer o motivu saznajemo tek iz naslova.

LINIJA/BOJA Linija i boja su ravnopravni nosioci izraza slike, linija kao konstrukcija i boja kao ploha koja popunjava kostur. Boje su kontrasne crvena i plava i velik broj njihovih nijansi. Uz nekoliko detalja naranđasto žute i tamno zelene.